deskowania.com.pl

deskowania.com.pl

Zastosowanie szalunku

Szalunki: Zastosowanie szalunku

Szalunek jest stosowany przy wszelkiego typu pracach budowlanych. Występuje on jako konstrukcja o tymczasowym charakterze, która jest tworzona NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o.  w celu zabezpieczenia mieszanki betonowej przed nierównomiernym jej wylaniem.

Artykuł napisany przez: